MENU

Kávová Farma Puro Takeover

Přišel červen, farma byla pohnojená, kávovník teď kvete, ptáci zpívají, lidé se usmívají, dlaně tleskají… nová společnost vykračuje vpřed. Experimentální cesta z kavárny je zdroji. JEDNA FARMA, JEDNA SPOLEČNOST, JEDEN…

Plantáž Kávy

Lidstvo a přírodu spojuje nerozlučný svazek. V současnosti si však mnoho lidí myslí, že moderní způsob pěstování vede k přerušení spojení s tradicí a nerespektování tohoto posvátného svazku. Odlesňování, intenzivní…