MENU

REDD+

Cílem tohoto programu není vysazovat stromy na původně zalesněných plochách, ale chránit stávající lesní porost před odlesněním a degradací. Jedná se o ochranu lesních porostů, které by v opačném případě uvolňovaly shromážděný oxid uhličitý do atmosféry.

Odlesňování a degradace je druhou hlavní příčinou globálního oteplování (hlavní příčinou v některých státech, které se zabývají výrobou kávy, např. v Brazílii a v Indonésii), která je odpovědna za cca 15-20 % celkových celosvětových emisí skleníkových plynů.

Program REDD, který označuje “Snižování emisí pocházejících z odlesňování a degradace lesů”, se zaměřuje na postupy omezování klimatických změn“.

V rámci programu REDD+ je tato činnost rozšířena o renaturalizaci lesů, udržitelné hospodaření v lesích a zvyšování množství oxidu uhličitého uskladněného v lesích. Tyto faktory přirozeným způsobem pozitivně ovlivňují biodiverzitu, ochranu a mají řadu dalších přínosů pro životní prostředí.