MENU

Plantáž Kávy

Lidstvo a přírodu spojuje nerozlučný svazek. V současnosti si však mnoho lidí myslí, že moderní způsob pěstování vede k přerušení spojení s tradicí a nerespektování tohoto posvátného svazku. Odlesňování, intenzivní chov dobytka , chemické hnojivo a pesticidy, půdní eroze, znečištění vody…

Finca de Puro Café v Hondurasu – jedná se o koncepci spoluvytváření, jejímž cílem je dosažení souladu mezi pěstováním organické kávy Fairteadea přírodou.

Zpětné zalesňování původními druhy stromů, které poskytují stín
Vytváření podmínek, které umožňují návrat původních druhů ptáků a polních květin
Integrace původních včela úlů
Vracení kompostovaných kávových slupek zpět v podobě organického hnojiva
Obohacení života místních druhů díky přirozeným zálivům

5 akrová plantáž se nachází v rámci druhého chráněného deštného pralesa Puro v Hondurasu, který jsme pojmenovali Cinnamon Colibri Reserve. Plantáž, která se nachází na území, které bylo původně odlesněno za účelem chovu dobytka, prokazuje, jak účinným prostředkem pro ochranu může káva být, bude-li zajištěna potřebná rovnováha.

Projekt i plantáž tvoří: Puro Coffee, COCREBISTOL (Cooperativa Cafetalera Reservas Biológicas Santa Teresa, Ocotepeque Ltda), AESMO (Asociación Ecológica de San Marcos de Ocotepeque), Rio Hondo Microcuenca a EROC (Espacio Regional de Occidente Honduras).