MENU

Šimpanzi Rezervace

Šimpanzi se bezpečně houpají kolem s vědomím, že koridor spojuje oddělené rezervace, bohaté na biodiverzitu. Zvuky z korun stromů přitahují pozornost do hrocha k rudě zbarvené náprsence ťuhýkovce papyrusového a hyena skvrnitá projde kolem bez povšimnutí.

ZACHRÁNĚNO AKRŮ

Jonathan Barnard, CEO, World Land Trust

“Projekt je v první fázi ambiciózního plánu zachránit přes 50 000 hektarů lesa v západní Ugandě zabezpečením a obnovou propojení lesních rezervací Bugoma a Budongo a chránit bohatou biodiverzitu Albertinské propadliny, která zahrnuje šimpanze a mnoho jiných endemických druhů.“ Zbývající prales rychle mizí i navzdory pozornosti mnoha místních i mezinárodních ekologických nevládních organizací za posledních 10 let.”

PROFIL REZERVACE:

ORGANIZACE:
EcoTrust Uganda

ZACHRÁNĚNO:
164 akrů

CELKOVÁ PLOCHA REZERVACE:
306 akrů

Biodiversitat:
šimpanz východní (Pan troglodytes schweinfurthii, EN), slon africký (Loxodonta africana, VU), hroch (Hippopotamus amphibius, VU), levhart (Panthera pardus, VU), hyena skvrnitá (Crocuta crocuta, LC), gueréza pláštíková (Colobus guereza, LC), jeřáb královský (Balearica regulorum , EN), člunozobec africký (Balaeniceps rex, VU), sup královský (Torgos tracheliotus, VU), ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni, NT), ťuhýkovec papyrusový (Laniarius mufumbiri, NT)

HLAVNÍ HROZBY:

Změna ve využívání krajiny na produkci potravin a palivového dřeva, hnaná chudobou a populačními tlaky, má za následek téměř úplnou ztrátu veškerého přírodního pralesa ve prospěch zemědělských plodin a eukalyptových plantáží. Tyto hrozby jsi objevují na pozadí výrobny uhlovodíků a s ní spojené stavby infrastruktury a také masivní expanze drobných třtinových plantáži.

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ:
Říční les a orná půda

VÝŠKA:
1053 m nad mořem

UMÍSTĚNÍ:

Nachází se v západní Ugandě, velmi blízko hranice s Demokratickou republikou Kongo. Google Mapy


Uganda Rainforest Reserve

 

Záchrana deštných pralesů

Od roku 2005 ve spolupráci s World Land Trust, vykupujeme a zachraňujeme deštné pralesy. Prohlédněte si také ostatní Rezervace Puro v deštných pralesích, které se nám podařilo vytvořit.