MENU

LENOCHOD NA CESTÁCH

Tohoto podivného tvora našli seržanti Viano a Ramos, když přecházel rušnou hlavní silnici u Regua 09.
Tvor, který vypadá spíše jako návštěvník z jiné planety, který nutně potřebuje šálek silné kávy, je ve skutečnosti lenochod hnědokrký.

Jedná se o „ohrožený” druh, který žije v chráněných pralesech Regua.

Lenochodi jsou známí díky své mimořádné pomalosti a tento název získali i přesto, že lenost je jedním ze sedmi hlavních hříchů, a v případě těchto zvířat těžko můžeme mluvit o hříchu. Líný člověk je také často označován jako „lenochod”.

IMG_9073

„Ohrožený” lenochod hnědokrký (Bradypus veriegatus) je jedním z magických tvorů neotropického území. Ve skutečnosti oblast jeho výskytu zahrnuje většinu severní části Jižní Ameriky, a tady, v chráněných pralesech REGUA jej lze celkem snadno spatřit.

Lenochod zpravidla téměř 75 % svého života tráví na stromech, které si vybere. Přichycuje se k nim silnými drápy a není úplně tak pomalý, jak si někteří myslí. Lenochodi jsou zvířaty, která žijí hlavně na stromech a často se s nimi lze setkat na cekropii, stromě, který žije v symbiotickém vztahu s mravenci Azteca. Tento strom je pionýrský druh, a tudíž nikdy nechybí a lze jej nalézt v rychle rostoucích lesech, které nás zde obklopují. Lenochod se často chytá takových samotně stojících stromů, vyskytuje se však ve skupinách vzrostlých stromů, které jsou charakteristické pro atlantské deštné pralesy.

Můžeme se tady také setkat s lenochodem černopasým (Bradypus torquatus), který je zcela endemickým druhem vyskytujícím se v atlantských deštných pralesích. Vyskytuje se však velmi vzácně z důvodu intenzivní těžby v průběhu posledních staletí. Chování lenochoda je dokonale známo. Samec je lehce rozpoznatelný díky oranžovožluté skvrně uprostřed zad. Často lze potkat samici s jediným mládětem přichyceným na jejich zádech jako batoh. Samice vychovává své mládě do 9 měsíců a pak jej opouští. Mládě mezitím vyrostlo v dospělého jedince, který si bude hledat své nové území. Lenochodi většinou vydrží se téměř nepohybovat, a díky tomu se na jejich srsti tvoří zelené algy. Proto se traduje, že mají vlastní ekosystém. Živí se hlavně v noci, vodu získávají ze zelených výhonků rostlin.

Po zastavení silničního provozu se zachráncům našeho lenochoda-cestovatele podařilo jej přesvědčit, aby vylezl na jejich auto, což byl vzhledem k jeho dlouhým končetinám a mimořádně silným drápům nelehký úkol. Nejprve byl lenochod převezen do Regua na bezpečnější místo.

Jak bylo uvedeno výše, přirozenými místem pro lenochoda je les, ve kterém má dostatečné množství listí, které je jeho základní potravou. Lenochod byl vypuštěn poblíž skupiny cekropií, kde si „rychle” našel místo v houští nejvyšších větví.

Doufejme, že brzy najde krásnou „línou” družku a vytvoří s ní šťastnou rodinu na opět zalesněném území.
Pokud chcete spatřit lenochoda na vlastní oči, REGUA nabízí návštěvu velkého stanoviště těchto zvířat, kde mají dostatek potravy. Přijeďte se podívat!