MENU

Děti jako budoucí strážci lesů

Program Mladých rangerů, který provozuje REGUA v Brazílii, se snaží přivést dětskou pozornost k zachování Atlantického lesa. Cílem tohoto programu je připomenout dětem nejenom, že žijí ve vzácném prostředí, ale také že nesou část zodpovědnosti za péči o něj. Děti jsou budoucími strážci těchto lesů.

Návštěva dětí v rezervaci REGUA (Reserva Ecológica Guapi Assu) je vždy příležitostí k jejich vzdělávání o přírodním prostředí. Jako nejlepší praktické příklady péče o životní prostředí slouží program znovuzalesňování, obnova ptačí populace nebo rozšiřování oblasti mokřadů. Tato výuka dětí kombinuje tvořivé a výtvarné kroužky společně s aktivitami pod širým nebem, jako jsou procházky lesem za doprovodu strážců lesa, kteří dětem ukazují různé zajímavosti. Děti také pomáhají se sběrem semen, jednoduchými pěstitelskými úkony, případně s výsadbou stromů. 

Program Mladých rangerů je už od svého vzniku v roce 2004 velmi úspěšný. Děti jeho náplň zbožňují a rok od roku stoupá počet zájemců o účast v něm. Je to skvělý způsob jak zapojit komunitu do ochrany životního prostředí a pomoci místním dětem pochopit v jak důležité části světa žijí. 

 Více o REGUA se můžete dočíst na následujícím internetové adreserezervace lenochodatříprstého.