MENU

Udržitelné obaly

Papír s certifikací FSC

Krabičky Puro jsou certifikovány FSC a označeny logem FSC MIX pro obaly z odpovědných zdrojů.
Tepelně zatavené přebaly pro uložení čajového sáčku jsou navíc vyrobeny z papíru s certifikací FSC.

FSC je zkratka pro Forest Stewardship Council. FSC je mezinárodní organizace zaměřená na zachování lesů a odpovědné hospodaření s lesy po celém světě. Posláním FSC je obnova a ochrana lesů. Jestliže se s lesem nakládá podle pravidel FSC, les kypí životem a zdravím.

Zdravé lesy jsou předpokladem klimatu příznivého pro život na Zemi. Lesy sehrávají významnou úlohu při zmírnění klimatické změny. Úbytek lesů na celém světě představuje 15 % všech emisí CO2.

Odpovědné hospodaření s lesy podle FSC znamená jednat tak, aby byly ekologické, sociální a ekonomické aspekty lesního hospodaření zohledňovány stejnoměrně, vyváženým způsobem. Za tímto účelem je nutno dodržovat 10 zásad FSC. Tyto zásady se týkají zachování biologické rozmanitosti a pracovních podmínek lidí pracujících a žijících v lese.

Les FSC je takový les, který je chráněný a obhospodařovaný. Například les FSC nesmí být přeměněn na plantáž sóji nebo palmového oleje. Proto je FSC dobrým nástrojem proti odlesňování.

Papír PEFC

Všechny visačky použité na čajových sáčcích Puro jsou vyrobeny z papíru PEFC. PEFC je zkratka pro Programme for the Endorsement of Forest Certification. PEFC je mezinárodní značka pro dřevo a papír. Mezinárodní značka PEFC zaručuje, že papír či výrobky z papíru pocházejí z udržitelných zdrojů. Stejně jako FSC je důležitým nástrojem proti odlesňování.

Trvale udržitelné obhospodařování lesů podle PEFC znamená využívat lesy takovým způsobem, aby byla zachovávána biologická rozmanitost, produktivita, schopnost obnovy, životaschopnost a potenciál lesů v současnosti i v budoucnu a v takové míře, aby lesy i nadále plnily ekologické, ekonomické a sociální funkce bez narušení ekosystémů.

Recyklovaný papír

Vnější krabice používané k balení a přepravě krabiček čajů Puro jsou vyrobeny z recyklovaného papíru.

Nebělené čajové sáčky

Pro čajové sáčky Puro se používá nebělený filtrační papír. Čajové sáčky jsou vázané, takže se k připevnění visačky nepoužívá žádná sponka. Čajové sáčky jsou biologicky rozložitelné, avšak pokyny k jejich likvidaci se v jednotlivých zemích liší.