MENU

Rezervace Tandayapa Toad

Záda ropuchy v barvě skvrnité mědi se zlatými tečkami připomínají kovy, které se zde těží. Hojná příroda se stává vzácnou. Magnólie malují květinové plochy na pozadí lesa, v nich se ztrácejí fialové holubice, vynikají jaguáři, vystupují chápani, doba se mění, čas ubíhá.

ZACHRÁNĚNO AKRŮ

Podívejte se na náš krátký film o rezervaci v deštném pralesu v Ekvádoru, který existuje díky kávě Puro.

Jonathan Barnard, CEO, World Land Trust

“Ochranou rezervace Manduriacu společnost Puro nejen brání dalšímu odlesňování oblasti, ale také chrání mimořádnou směs druhů, které zde žijí, včetně nedávno znovuobjevené ropuchy Hoogmoedovy, která nebyla spatřena přes 40 let, a také pomáhá ochraně, která vytvoří zdravější prostředí pro místní komunity. Ty se dosud musely při pěstování plodin spoléhat na zničenou půdu.”

PROFIL REZERVACE:

ORGANIZACE:
Fundación EcoMinga

REZERVACE:
Rezervace Manduriacu

ZACHRÁNĚNO:
163 akrů

BIODIVERZITA:
Rezervace se nachází na hranici biotopů Tumbes-Choco-Magdalena a Tropických And. Chrání neuvěřitelnou směs druhů a je jediným známým místem výskytu ropuchy Hoogmoedovy, donedávna považované za vyhynulou a nyní registrované jako kriticky ohrožené. Rezervace chrání také řadu dalších výrazně ohrožených obojživelníků a také kriticky ohroženého a těžko pozorovatelného chápana hnědohlavého (jednoho z 25nejohroženějších primátů na světě). Byl zde také objevena řada nových druhů obojživelníků, hlodavců a magnólií. Rezervace je také jediným známým místem výskytu některých těchto druhů. Do dnešního dne je zde zdokumentováno 150 druhů ptáků, ale nadace EcoMinga očekává, že celkový počet druhů přesáhne 300. Rezervace Manduriacu chrání populaci jaguára, který je oficiálně uveden jako téměř ohrožený, ale ve skutečnosti kriticky ohrožený.

KLÍČOVÉ DRUHY:
Ropucha Hoogmoedova (Rhaebo olallai, CR, endemická a znovu objevená); chápan hnědohlavý (Ateles fusciceps fusciceps, CR); magnólie druhu chiguinda (a řada dalších nových druhů magnólie); fialová holubice Geotrygon purpurata, EN; jaguár (Panthera onca, globálně NT ale CR na západních svazích And)

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ:
Tropické a subtropické vlhké širokolisté lesy

VÝŠKA:
Od 1100 do 1800 metrů nad mořem

UMÍSTĚNÍ:
Téměř dokonalá poloha uprostřed Ekvádoru, velmi blízko města Baños, které je základnou pro výpravy do přírody. Mapy


Ecuador Rainforest Map

 

 

Záchrana deštných pralesů

Od roku 2005 ve spolupráci s World Land Trust, vykupujeme a zachraňujeme deštné pralesy. Prohlédněte si také ostatní Rezervace Puro v deštných pralesích, které se nám podařilo vytvořit.