MENU

Rondo Bushbaby-Reservatet

Galagoen rører på sig efter sin middagslur i trætoppen, vækket af den afrikanske pittas eksplosive skrig og forblændet af dens farverige fjerdragt. Nedenfor sniger den velkamuflerede leopard sig gennem underskoven, mens den holder skarpt øje med løvens truende fremmarch og næsehornets knejsende horn.

HEKTAR REDDET

Jonathan Barnard, CEO, World Land Trust

“Dette naturskønne område er stærkt truet af omfattende skovrydning til fordel for kommerciel dyrkning af primært cashew og sesam samt ubæredygtig ressourceudnyttelse og kulfremstilling. Formålet med dette reservat er at beskytte vigtige områder omkring disse tanzanianske landsbyer og dermed også levestederne for en række truede arter.”

RESERVATPROFIL:

Organisation:
Tanzanian Forest Conservation Group (TFCG)

VI HAR REDDET:
5.880 hektar

RESERVAT:
Rondo Forest-reservatet

Biodiversitet:
Rondo Forest-reservatet i Lindi-regionens landdistrikt er et af de hotspots i skovområderne langs den østafrikanske kyst, hvor der findes flest arter, som er endemiske for et enkelt sted. Endvidere beskrives lokalområdet i Lindi som et lokalt centrum for artsrigdom. Den største biodiversitet finder man der, hvor skoven har lukket løvtag, hvilket imidlertid kun udgør omkring 1 % af det varierede kystskovområdes samlede areal. Til trods for det lille areal, som er dækket af disse skove, findes der et stort antal endemiske plante- og dyrearter, heriblandt mere end 100 plantearter, fem fuglearter, tre pattedyrarter, 24 krybdyrsarter, fem paddearter, 86 bløddyrarter og 75 sommerfuglearter. Blandt de vigtigste arter er den afrikanske elefant (Loxodonta africana, VU), løven (Panthera leo, VU), den afrikanske pitta (Pitta angolensis), Rondos dværggalago (Galagoides rondoensis, CR), det sorte næsehorn (Diceros bicornis, CR), leoparden (Panthera pardus, VU), den sydlige hornravn (Bucorvus leadbeateri, VU) samt en række nationalt eller internationalt betydningsfulde træarter.

Habitattype:
Tropisk og subtropisk fugtig løvskov. Skovene og skovstrækningerne langs kysten i det sydlige swahiliområde er kendetegnet ved en mosaik af vegetationstyper, heriblandt stedsegrøn skov, brachystegiaskov, kratskov og tørskov.

HØJDEMETER:
650-750 meter over havet

OMRÅDE:

Beliggende på Tanzanias sydlige kyst. Se på Google Maps


Tanzania Rainforest Reserve

 

At Redde Regnskoven

Vi har købt og beskyttet regnskov sammen med World Land Trust, siden 2005. Se det anden Puro Rainforest Reserves det er lykkedes os at skabe.