MENU

World Land Trust

World Land Trust (WLT) er en international bevaringsvelgørenhedsorganisation, der beskytter verdens biologisk vigtigste og truede habitater hektar for hektar. Siden dens dannelse i 1989, har WLT finansieret partnerorganisationer verden over, for at skabe reservater og permanent beskytte habitater og dyreliv.

Mission:

At beskytte og på en bæredygtig måde kontrollere naturlige økosystemer i verden; at konservere deres biodiversitet med særligt fokus på truede habitater og truede arter.

At udvikle samarbejder med lokale individer, samfund og organisationer; at engagere støtte og forpligtelse blandt folk, der bor i projektområder.

At skabe global opmærksomhed omkring behovet for bevaring; at forbedre forståelsen og generere støtte gennem uddannelse, information og fundraising.

Lær mere om WLT via World Land Trust website.