MENU

REDD+

Ikke et fokus på at plante træer, hvor skovene engang stod, men på at beskytte eksisterende skove mod fældning og nedbrydning. Skove, der ellers ville frigøre det oplagrede CO2 i atmosfæren.

Fældning og nedbrydning af skove er den næststørste årsag til global opvarmning (og den største årsag i nogle kaffeproducerende lande, f.eks. Brasilien og Indonesien), og det står for omkring 15-20 % af det globale udslip af drivhusgas.

REDD henviser til en tilgang til at mildne klimaændringerne, defineret som “Reducering af udslip fra fældning og nedbrydning af skove“(Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation).

REDD+ udvider omfanget af aktiviteter til at omfatte skovgenoprettelse og bæredygtig forvaltning af skove og forbedring af kulstoflagrene i skovene. Dette er naturligvis også til gavn for biodiversitet, bevarelse og lokalsamfund.

REDD+ GODKENDT

Vores eneste projekt, der kombinerer bevarelse af regnskoven med kulstofafbalanceret kompensation, er Puro Coffee Rainforest Reservei Vietnam.