MENU

Eva

Eva afholder guidede ture for børn og unge i Puros reservater, hvor hun giver dem et bedre førstehåndskendskab til naturen og naturbeskyttelse. Derudover udfører hun biologiske overvågningsaktiviteter, f.eks. installation af vildtkameraer i skoven for at kunne identificere lokale dyrearter. Endelig koordinerer hun den tekniske bistand til kaffeplantagen efter Puros overtagelse – beskæring for at opretholde en effektiv skyggeoverdækning, lugning, gødskning med bjergmikroorganismer, tilførsel af kalk for at stabilisere jordens pH-værdi, hjælp i forbindelse med høsten og fremsendelse af opdateringer fra felten til plantagens aktuelle forvalter.

Eva, Rainforest Ranger

“Det at være ranger i regnskoven giver mig mulighed for at nyde den friske luft, roen og det smukke landskab, se bjergenes vandløb flyde over af rigeligt rent vand og beundre den rige biodiversitet i den tropiske tågeskov. I disse tider med pandemi er det et privilegium, at de mange millioner mennesker, der bor i byområderne, ikke kan komme herud, og at kunne nyde de kontinuerlige skovbade, som er med til at styrke mit immunforsvar, når jeg eksponeres for de fytoncider, træerne udsender.”

Land:
Honduras

PURO-RANGER SIDEN:
Januar 2021

ANSVARLIG FOR:
Black Handed Monkey-Reservatet
Den Kanelfarvede Amazilie
Overtager en kaffeplantage