MENU

REDD+

Emme keskity istuttamaan puita metsähakkuualueille, vaan suojelemaan olemassa olevia metsiä hakkuilta ja ympäristöhaitoilta. Metsiä, jotka muussa tapauksessa päästäisivät varastoitua hiiltä CO2 muodossa ilmekehään.

Metsähakkuut ja metsien ympäristövauriot ovat toiseksi merkittävin syy maapallon lämpenemiseen (ja johtava syy joissakin kahvin tuotantomaissa, kuten Brasilia ja Indonesia), muodostaen 15-20 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä.

REDD tarkoittaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevaa lähestymistapaa, muodostuen sanoista “Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation“.

REDD+ laajentaa toimintatavat käsittämään myös metsien kunnostamisen, metsien kestävän hoidon ja metsien hiilivarastojen tehostamisen. Luonnollisesti tämä parantaa samalla biodiversiteettiä, suojelua ja yhteisöjen hyvinvointia.

REDD+ HYVÄKSYTTY

Ainoa projektimme yhdistää sademetsien suojelu hiilitasapainon säilyttämiseen on Puro-kahvin sademetsien suojelualue Vietnamissa..