MENU

V Živote Ide o Rovnováhu

Po skončení šetrného pestovania a prípravnej etapy, obrovské množstvo kávových zŕn Puro prekonáva oceány, kým nedorazí do našich pražiarní, kde sa pred našim zrakom menia zo zelených na tmavohnedé. Je to fascinujúca cesta, avšak výsledne sa pri nej do atmosféry uvoľňuje oxid uhličitý.

Napriek tomu, že chceme, aby naša káva hriala srdcia, nechceme sa podieľať na globálnom otepľovaní. Začiatkom roku 2016, si káva Puro získala meno kávy s vyváženou emisiou CO2ffee, vďaka čomu je emisia oxidu uhličitého z jej pestovania, mletia, zámorskej zásielky a praženia vyvážená v súlade s programom REDD+

Hodnoty emisií oxidov uhlíka za predchádzajúce roky 2016 | 2017 | 2018.

Stav v roku 2019r (posledná aktualizácia: 19. apríl 2019):ton CO2
– PESTOVANIE KÁVY –ton CO2
– MLETIE KÁVY –ton CO2
– ZAHRANIČNÁ ZÁSIELKA –ton CO2
– PRAŽENIE KÁVY –


m² CHRÁNENÝCH LESOV
– REDD+ SCHVÁLENÝCH DOHODOU –

predchádzanie uvoľňovaniu uhlíka a oxidu uhličitého opätovne absorbované atmosférou.

Upozornenie: V súčasnosti je rezervácia dažďového pralesa Puro vo Vietname jedinou rezerváciou Puro, ktorá vznikla a je riadená v rámci projektu vyváženej emisie uhlíka.

Uvedené čísla si môžete overiť na stránke https://co2.coffee/puro