MENU

World Land Trust

World Land Trust (WLT) är en internationell välgörenhetsorganisation som skyddar världens mest biologiskt viktiga och hotade livsmiljöer tunnland efter tunnland. Sedan starten 1989 har WLT finansierat partnerorganisationer runt om i världen för att skapa reserver och ge permanent skydd för livsmiljöer och vilda djur.

Uppdrag:

Att skydda och på ett hållbart sätt hantera de naturliga ekosystemen i världen; att bevara den biologiska mångfalden, med betoning på hotade livsmiljöer och hotade arter.

Att utveckla partnerskap med lokala individer, samhällen och organisationer; att skapa stöd och engagemang bland de människor som lever i projektområden.

Att öka medvetenheten globalt om behovet av att bevara och skydda, för att förbättra förståelsen och skapa stöd genom utbildning, information och fundraising.

Läs mer om WLT via World Land Trust hemsida..