MENU

Mountain Trogon Reserve

Trogonen lyfter och sprider frön av vild avokado vida över denna biosfären. Gröna parakiter kvittrar och maskerar kalkstensklipporna samtidigt som pumor och jaguarer slingrar sig genom de vita cederträden nedan. Ananasväxter lånar höjden av mexikanska ekar för att sola sig i denna guldgruva av liv.

Hektar Skyddat

John Burton, World Land Trust

“Illegal avverkning var ett problem i detta område, men genom att inrätta reservatet, har GESG lyckats skydda skogen och fått skogsavverkningen att upphöra. Utan markinköp kommer boskapsskötsel, skogsaverkning och okontrollerade bränder hota att försämra denna värdefulla livsmiljö som är hem för många mexikanska endemiska arter.”

Reservatets Profil:

Organisation:
Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG)

Reservat:
La Hierbabuena

Vi har sparat:
66 hektar

Total yta Reservat:
135 hektar

Biologisk mångfald:
Reservatet är täckt med tall- och ekskog samt kalksten, hem till mexikanska arter som endemiska Gregg trädet(Pinus greggii), ekarter såsom (Quercus affinis, Q. laurina, Q.mexicana), och vita Cedarträd ( Cupressus lusitanica), som dominerar trädkronorna. Vilda avokadoträd finns rikligt – Aguacatillo (Persea caerulea) – och utgör en viktig näringskälla för fåglar och däggdjur. Trogon äter bl a avokado frukt och strör sedan ut avokadofrön långt från moderträdet

På de blötaste områdena i reservatet är vissa molnskogsarter närvarande. Även om inga officiella djurlivsundersökningar har genomförts i området har GESG regelbundet hittat puma och jaguar spår och avföring, liksom andra indikatorarter, såsom tofsguaner (Penelope purpurascens), mindre soldatara (Ara militaris), gröna parakiter (Psittacara holochlorus) och skäggiga trärapphöns (Dendrortyx barbatus). Neotropical invandrare inkluderar fladdermös (Dendroica townsendi), Wilsons (wilsonia pusilla), svart och vitt (Mniotilta varia), Grace (Dendroica graciae), svarthalsad Green (Dendroica virens) och Hermit sångare (Dendroica occidentalis), rödkronad piplärksångare, (Piranga flava) och sommar (Piranga rubra) Tangaror, Husgärdsmyg (Troglodytes Aedon) och Swainsons trast (Catharus ustulatus).

Naturtyp:
Tropiskt fuktig skog och tall-ekskog

Höjd över havet:
1000 meter

Plats:
Belägen ca 300 mil norr om Mexico City, i Sierra Gorda Biosphere i centrum av Mexico. Visa i Google Maps

 


Rädda Regnskog

Vi har valt att köpa och skydda regnskog i partnerskap med World Land Trust, sedan 2005. Ta en titt på de andra Puro reservaten vi har lyckats skapa.