MENU

Cinnamon Colibri Reserve

Smaragdtukanetter som reflekteras i lagunens nyfunna glitter medan elfenbensparakiterna utför en livlig cancan från ambraträdet. Klockfågeln håller tiden med sin svängande stjärt, medan det taggiga piggsvinet räknar ned till kvällen för att komma fram från sin hålighet. Säker passage återställd, en korridor för alla samhällsområden.

6,5 Hektar Skyddat

Se vår korta film om det andra Puro Kaffe Honduras Regnskogsreservat.

John Burton, World Land Trust

“Denna region utgör en del av Mellanamerika och av den Mesoamerikanska biologiska korridorens hetfläck och ligger även inom det norra centralamerikanska höglandets endemiska fågelområde, som betraktas som en brådskande prioritet för bevarande. Skogen i Trifinio-regionen i västra Honduras har lidit av en hög grad av fragmentering som en direkt orsak till förändringen av markanvändningen. Självhushållsjordbruk, olaglig timmeranvändning, skogsbränder, vägbyggen och telekommunikationsinfrastruktur har resulterat i områden som har mycket stor biologisk mångfald och som innehåller endemiska arter som blir helt isolerade från varandra i ett förstört landskap.”

Reservatets Profil:

Organisation:
AESMO (Asociación Ecológica de San Marcos de Ocotepeque)

Vi har sparat:
6.5 hektar

Total yta Reservat:
6.5 hektar

Biologisk mångfald:
Reservatet är hem för ett antal arter, inklusive: Nordamerikansk tvättbjörn (Procyon lotor), Deppes ekorre (Sciurus deppei), Mexikanskt gripsvanspiggsvin (Coendou mexicanus), Centralamerikansk agutier (Dasyprocta punctate) och Kanelsmaragd (Amazilia rutila). Att skydda denna skog kommer även att öka de livsmiljöer som skyddas för andra arter som finns i regionen inklusive: Smaragdtukanett (Aulacorhynchus prasinus), Elfenbensparakit (Eupsittula canicularis), Turkosbrynad motmot (Eumomota superciliosa) samt hotade arter såsom Bergguan (Penelopina nigra), Glasögonvaktel (Cyrtonyx ocellatus). Rapporterna innehåller även ett antal amfibier och reptiler i detta mikroavrinningsområde, såsom Boa (Boa constrictor), Gul råttsnok (Spilotes pullatos) och Neotropisk huggorm (Masticophis mentovarius).

Kaffe & Bevarande:
I ett fragmenterat landskap fungerar även reservatet som en modell för hållbar kaffeplantagehantering. På reservatets nedbrutna område (2 hektar) har Puro Coffee Plantation eller Finca de Puro Café som den kallas lokalt, skapats för att bidra till att återupprätta kaffe som ett effektivt bevarandeverktyg.

Naturtyp:
Centralamerikansk tall-ek-skog och fuktig dimskog.

Höjd:
Varierar från 1,549 till 1,620 meter över havet

Plats:
Belägen i Rio Hondos avrinningsområde, som ligger inom Volcan Pital-korridoren i västra Honduras. Se på Google Maps


Honduras Rainforest Reserve

 

Rädda Regnskog

Vi har valt att köpa och skydda regnskog i partnerskap med World Land Trust, sedan 2005. Ta en titt på de andra Puro reservaten vi har lyckats skapa.