MENU

Puro Filmer

Vi har lagt energi på att producera, regissera och utforma en serie filmer i syfte att visa upp våra regnskogsreservat i Central- och Sydamerika och den tid vi spenderat tillsammans med kaffeodlare i Peru.

Se våra filmer här, eller på vimeo.com/fairtradecoffee