MENU

Caféer

Beröm av kaffekonossörer, etiska konsumenter och miljövänner. Att välja Puro som din huskaffeblandning kommer att göra avtryck samtidigt som miljöpåverkan minskar. När allt kommer omkring, en Puroskylt i ditt café innebär mycket mer än att bra kaffe serveras här, det är också ett tecken på att du bryr dig om människor och planeten.