MENU

Livet Handlar Om Balans

Efter medveten odling och den beredning som sedan följer, korsar Puro kaffebönor sedan haven i massa för att nå vårt rosteri, och en metamorfos ser dem förvandlas från ljusgröna till mörkbruna. Det är en vacker resa, men en resa som släpper ut kol i atmosfären.

Medan vi vill att Puro-kaffe ska fortsätta att värma hjärtan vill vi inte att det bidrar till uppvärmningen av planeten.
Sedan början av 2017 är Puros kaffe Balanced CO2ffee, vilket säkerställer att den kol som genereras från dess odling, malning, sjötransport och rostning är kolbalanskompenserad av REDD+

Officiella Co2 siffror för tidigare år 2016 | 2017 | 2018.

Status för 2019 (Senast uppdaterad 19 april 2019):tonnes CO2
– Kaffeodling –tonnes CO2
– Kaffemalning –tonnes CO2
– Sjöntransport –tonnes CO2
– Kafferostning –


m² Skog Skyddad
– REDD+ -GODKÄND –

Genom att undvika utsläpp av lagrat kol och återupptagande av atmosfärisk CO2.

OBSERVERA För närvarande är Puro Regnskogsreservat i Vietnam det enda Puro-reservat som har installerats och förvaltas som ett kolkompensationsprojekt.

Dessa siffror kan dessutom verifieras på https://co2.coffee/puro