MENU

Livet Handlar Om Balans

Efter medveten odling och den beredning som sedan följer, korsar Puro kaffebönor sedan haven i massa för att nå vårt rosteri, och en metamorfos ser dem förvandlas från ljusgröna till…

CO2 och Kaffe

Kolbalanserad Balanced CO2-märket visar ett åtagande att a) Mäta, b) Minska och c) Kompensera CO2 -utsläpp i kaffeproduktionscykeln. För närvarande kompenserar vi CO2 -utsläpp som genereras från: 1. Odling av…

REDD+

Med fokus som inte ligger på att plantera träd där skogar en gång stod, utan på att skydda stående skogar från avskogning och nedbrytning. Skogar som annars skulle släppa ut…

Officiella Siffror för 2018

Här är de officiella siffrorna för vår kolbalanserade kompensation 2018. tonnes CO2– Kaffeodling – tonnes CO2– Kaffemalning – tonnes CO2– Sjöntransport – tonnes CO2– Kafferostning – m² Skog Skyddad– REDD+…

Officiella Siffror för 2017

Här är de officiella siffrorna för vår kolbalanserade kompensation 2017. tonnes CO2– Kaffeodling – tonnes CO2– Kaffemalning – tonnes CO2– Sjöntransport – tonnes CO2– Kafferostning – m² Skog Skyddad– REDD+…

Officiella Siffror för 2016

Här är de officiella siffrorna för vår kolbalanserade kompensation 2016. tonnes CO2– Kaffeodling – tonnes CO2– Kaffemalning – tonnes CO2– Sjöntransport – tonnes CO2– Kafferostning – m² Skog Skyddad– REDD+…