MENU

Cinnamon Colibri Reserve

Smaragdtukanetter som reflekteras i lagunens nyfunna glitter medan elfenbensparakiterna utför en livlig cancan från ambraträdet. Klockfågeln håller tiden med sin svängande stjärt, medan det taggiga piggsvinet räknar ned till kvällen…

Black Handed Monkey Reserve

Floder skapar sina linjer genom djungeln för att släcka törsten hos lokalsamhällen. Nio-bandad Bältdjur cirkulerar i vattenbrynet, medan tayassu pecari förblir tyst om platsen för denna hemliga fristad. Amfibiskt liv…