MENU

Puro Kaffeplantage

En oskiljaktig förbindelse finns mellan mänskligheten och naturen. Men i dessa tider kan många hävda att det moderna jordbruket uppvisar ett avstånd som misslyckas med att hedra detta heliga förhållande. Avskogning, undanträngande av flora och fauna, intensiv boskapsuppfödning, kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel, jorderosion, vattenförorening…

Finca de Puro Café i Honduras är ett samskapande, som försöker att harmonisera Rättvisemärkt ekologisk kaffeodling med naturen.

Skogsplantering med inhemska träd för att ge skugga
Uppmuntran av returen av olika arter av inhemska fåglar och vildblommor
Integrering av inhemska biarter och bikupor
Återanvändning av komposterad kaffekörsbärsmassa som organiskt gödselmedel
Berikning av de lokala arternas liv tack vare en naturlig lagun

Plantagen på 2 hektar ligger inbäddad i det andra Puro Regnskogsreservatet i Honduras som vi har kallat Cinnamon Colibri Reserve. Det ligger i ett område som tidigare har avskogats för boskapsuppfödning, och vi vill visa hur effektivt kaffe kan vara som ett verktyg för bevarande, när rätt balans hittas.

Medskaparna av detta projekt och denna plantage är: Puro Coffee, COCREBISTOL (Cooperativa Cafetalera Reservas Biológicas Santa Teresa, Ocotepeque Ltda), AESMO (Asociación Ecológica de San Marcos de Ocotepeque), Rio Hondo Microcuenca and EROC (Espacio Regional de Occidente Honduras).