MENU

Offisielle Tall Fra 2018

Her er de offisielle tallen fra 2018 for CO2-kompensasjon.tonn CO2
– Kaffedyrking –tonn CO2
– Kaffemaling –tonn CO2
– Sjøtransport –tonn CO2
– Kaffebrenning –


m² Beskyttet skog
– REDD+ Godkjent –

For å unngå utslipp av lagret karbon og reabsorbere atmosfærisk CO2.

NB. For tiden er Puro-regnskogreservat i Vietnam som har blitt opprettet og forvaltet som et CO2-kompensasjonsprosjekt.

Disse tallene kan sjekkes på https://co2.coffee/puro2018