MENU

Livet Handler om Balanse

Etter bevisst dyrking og påfølgende behandling, krysser Puro-kaffebønner deretter havene i masse for å komme frem til vårt kaffebrenneri og en metamorfose ser dem forvandle seg fra lysegrønn til mørkebrun. Det er en vidunderlig reise, men den frigjør karbon i atmosfæren.

Mens vi ønsker at Puro-kaffe fortsetter å varme hjerter, ønsker vi ikke at den skal bidra til å varme opp planeten.. Siden begynnelsen av 2017, ble Puro-kaffen Balanced CO2ffee, for å sikre at karbon generert fra dyrking, maling, sjøfrakt og brenning er CO2-kompensert av REDD+

Karbonbalansert tall for 2016 | 2017 | 2018 er tilgjengelig .

Status for 2019 (Sist oppdatert 19. april 2019):tonn CO2
– Kaffedyrking –tonn CO2
– Kaffemaling –tonn CO2
– Sjøtransport –tonn CO2
– Kaffebrenning –


m² Beskyttet skog
– REDD+ Godkjent –

For å unngå utslipp av lagret karbon og reabsorbere atmosfærisk CO2.

NB. For tiden er Puro-regnskogreservat i Vietnam som har blitt opprettet og forvaltet som et CO2-kompensasjonsprosjekt.

Disse tallene kan sjekkes på https://co2.coffee/puro